Leef Pottentaote en Pottentaotinnekes,

Dit jaor geine nuuje prins, jeugprins of hofnar. Gein 11-11, prinsebal of kenjersprènge. Toch kènne veer de Vastelaovend neet helemaol ongezeen veurbiej laote gaon. Om ’t geveul van Vastelaovend door ôs Baeker sjtraote trekke te hauwte hôbbe veer gemeind es Baeker Pottentaote “Laup dien eige optocht” op te zètte.

Dees toch hilt veur ein gwroat deil de optochtroute aan van ôzze gwroate optocht op Vasteloavesmaondig. Ôngerweag komp geer ein haup QR-codes taege, die geer mit eine mobiele telefoon kènt scanne. Dees codes zulle uch noa de plaatse sjikke woo de volgende vroag te vènge is.

Eedere good beantwoorde vraog levert 11 punte op. Veer zulle nao de Vastelaovesdaag eine winnaar bekènd maake. Doanaeve zouw veer ’t auch sjiek vènge es geer ôs beelden van uch “eige optocht” zou wille sjikke.

Deze plekke veer achterein om op Vasteloavesmaondig toch ein bietje het optochtgeveul te kriege. Verkleij uchzelf, uch veurroet of zelfs auch de rest van de veurgevel en bedèk Baek saame mit os mit ein Rwoad Gael Greun läögske. Oug mit dees meist originele inzending vilt eine pries te winne! Mail uch beelden nao optocht21beek@gmail.com

Laup geer mit ôs mit in de optoch vanaaf 31 jannewari??

Hauwt uch èstebleef waal aan de richtlijne die op dat moment van krach zin vanoet het RIVM.

 

SCAN ÔNGERSTAONDE QR-CODE OM DE BEGINPLAATS TE VÈNGE:

LÈT OP: Op de route kènt geer QR-codes taege komme achter winkelroete en/of op päölkes.