Gijs Akkermans

Miene naam is Gijs Akkermans en ich bén 9 jaor.  Ich bén unne zoon van Sanne en Jeroen en ich hub auch nog un breurke Job en un zusterke Saar. Ich zit in groep 6 van de Martinussjwaol (de sjwaol woo ich veurig jaor auch es prins bén oetgeroope!). Mien hobby’s zin voetballe en saxofoon sjpeele. En mien lievelingsaete is pizza!Es ich neet bie de jeugraod zouw zitte dan zouw ich verkleijt gaon es Ash; de pokomon trainer. Ich ving ut jhél erg sjiek om in de jeugraod te zitte. Zeker auch omdat miene béste vruntj Joep der auch bie zit. En ich verheug mich jhél erg om op de jeugprinsewaage te sjtaon. Dat liek mich super sjiek. Allewiel!

Davy Schlebaum

Miene naam is Davy Schlebaum en ich bén 11 jaor. Ich zit op de Catharina Labourésjwaol in groep 7. Ich bén unne zoon van Maarten en Bianca. Mien grwaotste hobby is voetballe. En ich hub auch hoesdeere: 3 kénien en 1e kanarie.  Mien lievelingsaete is pizza en friete. Es ich neet bie de jeugraod zaot dan zouw ich mit de vastelaovend verkleijt gaon es geheim agent! Mich liek ut éch sjiek om in de jeugraod te zitte. Veural om saame mit mien vrunj unne haup plezeer te maake.  Saame zulle veer der un sjiek fjaés van maake.  Allewiel!

Tim Vroemen

Miene naam is Tim Vroemen. Ich zit in groep 6 van de Martinussjwaol en bén 10 jaor. Ich bén unne zoon van Willy en Angela. Miene hobby is atletiek.  Mien lievelingsaete is friete en lasanja. Es ich neet in de jeugraod zouw zitte dan ging ich verkleijt gaon es astronaut. Ich ving ut super sjiekdat ich in de jeugraod zit. Ich verheug mich jhél erg op de leechsjtoet en de grwaote optoch. Om dan op de waage van de jeugprins te sjtaon. Allewiel!

Joep Sistermanns

Miene naam is Joep Sistermanns. Ich bén 9 jaor en zit in groep 6 van de Martinussjwaol. Ich bén unne zoon van Nathalie en Jop en hub nog un breurke Frank.  Mien hobby’s zin  voetballe en saxofoon sjpeele. Mien lievelingsaete is pizza en pasa. En veer hubbe vusje es hoesdeere. Es ich neet in de jeugraod zouw zitte dan zouw ich mich verkleije es minister. Ich ving ut sjiek om saame mit mien vrunj veul plezeer te maake in de jeugraod mit de vastelaovend. En auch ich verheug mich jhél erg om op de waage te sjtaon. Ich ving ut dan auch super sjiek dat ich dit jaor in de jeugraod zit. Allewiel!

Tycho van Ruiten

Miene naam is Tycho van Ruiten en ich bén 10 jaor. Ich zit in groep 7 van de Catharina Labourésjwaol. Ich bén unne zoon van Jeroen en Bianca en hub nog unne broor Raymond. Miene hobby is voetballe. En mien lievelingsaete is friete en pizza. Ich hub un vérreke es hoesdeer en die hét Lizzy! Es ich neet bie de jeugraod zouw zitte dan weit ich nog neet wie ich mich dan zouw verkleije. Dat is eerder jaor angersj. Ich veul leuke verhaole gehweurt euver de jeugraod en daorom bén ich jhél blie dat ich der dit jaor bie zit! Ut liek mich jhél gezellig en ich verheug mich op alle activiteiten en natuurlijk auch zeeker op de optochte. Allewiel!

Rim Vroomen

Miene naam is Rim Vroomen. Ich bén 10 jaor en zit in groep 7 van de Martinussjwaol. Ich bén unne zoon van Ralf Vroomen &  Brith Dykstra en ich hub nog un breurke Siep. Mien hobby’s zin handballe, drumme bie de drumband van de hérremenie, sjtunte mit de fiets en  mit de motor crosse in Genk.  Mien lievelingsaete is shoarma. Es ich neet bie de jeugraod zouw zitte dan zouw ich mich verkleije es militair, mer ich hub joare in mien prinsepekske gelaupe, wat Oma Bertie Vroomen veur mich heat genaäjd. Het liek mich éch super sjiek om in de jeugraod te zitte en saame mit mien vrunj vastelaovend te viere. En ut sjiekste lieke mich auch de optochte. Allewiel!

Kaj Walther

Miene naam is Kaj Walther en ich zit op de Martinussjwaol. Ich bén 8 jaor en bén unne zoon van Chantal en Martijn Walther. Ich hub nog un breurke Sep en un zusterke Lin. Miene grwaotste hobby is voetballe. Mien lievelingsaete is friete. Es ich neet bie de jeugraod zouw zitte dan ging ich verkleijt es Piraat. Mer ich bén superblie dat ich noe bie de jeugraod zit! Ich hub ut dao al déks euver gad en noe kén ich saame mit de rés van de jeugraod en de jeugprins en hofnar jhél veul plezeer gaon maake! Allewiel!

Wanli Cheng

Miene naam is Wanli Cheng en ich bén 11 jaor. Ich zit in groep 7 van de Martinussjwaol. Ich bén unne zoon van Peng Cheng en Hanxia Zhao en ic hub auch nog un zusterke Samantha. Mien lievelingsaete is friete en bami soep. Veer hubbe gein hoesdeere toes. Voetballe is miene grwaotste hobby. Es ich neet bie de jeugraod zouw zitte dan deeg ich unne dikke trui mit un zjwarte brook aan mit carnaval! Mer ich bén blie dat ich auch dit jaor weer  in de jeugraod zit. Saame mit mien vrunj feesviere is gezellig! Ich verheug mich veural op de lichtsjtoet. Allewiel!

Twan Reggers

Miene naam is Twan Reggers. Ich bén 11 jaor en ich zit in groep 7 van de Martinussjwoal bie juf Yvette en juf Marlieneke. Ich bén unne zoon van Richard en Manon en hub nog un zuster Robine. Miene allergrwaotste hobby is voetballe. Ich sjpeel bie Caesar in de D1. Es ich neet voetbal dan doon ich auch waal gaer gamen mit mien vrunj. Mien lievelingsaete is friete mit frikandel. Es ich neet bie de jeugraod zouw zitte dan zouw ich mich waarsjienlik verkleije es voetballer!  Ich ving vastelaovend erg leuk en daorom ving ich ut auch sjiek om dit jaor weer in de jeugraod te zitte. Ut sjiekste ving ich om saame mit mit al mien vrunj weer flink te fjaeste. Allewiel!