Stichting Optochthal Baeker Pottentaote

SOBP

Het SOBP (Sjtichting Optochthal Baeker Pottentaote) draag zörg veur de exploitatie en het ongerhoud van de optochthal van de Baeker Pottentaote. Het is ein sjtichting onafhankelik van de Baeker Pottentaote maar waal nauw verbonge mit de Pottentaote.
Het doel van de sjtichting is de zwao veul meuglik Baekse waegebouwers zorgloos te laote bouwe aan de vastelaoveswaege taege zo laag meuglikke koste. Who bi-j de SOBP d’r zorg veur draag dat de optochthal good ongerhauwe wurd.

Bouwe in de optochthal

Het SOBP (Sjtichting Optochthal Baeker Pottentaote) draag zörg veur de exploitatie en het ongerhoud van de optochthal van de Baeker Pottentaote. Het is ein sjtichting onafhankelik van de Baeker Pottentaote maar waal nauw verbonge mit de Pottentaote.
Het doel van de sjtichting is de zwao veul meuglik Baekse waegebouwers zorgloos te laote bouwe aan de vastelaoveswaege taege zo laag meuglikke koste. Who bi-j de SOBP d’r zorg veur draag dat de optochthal good ongerhauwe wurd.

s geer wilt komme bouwe dan zee er waal get sjpelregels who geer aan mot voldoon.
Zwao hobbe veer ein “hoes” regelement, dao steit onger angere in dat geer mit door laope aan de groate optocht van de Baeker Pottentaote en de leechsjtoet . Auch is het een vereiste dat geer eine wagen bouwt.
Gezeen de groate bouwvraog hobbe veer allein plaats veur groepen oet Baek

De optochthal is de bouwplaats veur de groate optocht en de leechstoet

In de optochthal bouwe de groepen saame, d'r heerst ummer ein gezellig sfeer en eederein help elkaar!

De luuj achter het SOBP

De Stichting SOBP

Dagelijks besjtuur

 • Eric Lacroix (veurzitter)
 • Wil Lacroix (sikkertaris)
 • Jo Dabekausen (klamottebewaarder)

Bestuursleden SOBP

 • Henk Lacroix          (namens Halcomite)
 • Nic Delil                   (namens Halcomite)
 • Elmar Verpoort      (namens Baeker Pottentaote)
 • Frits Luijten            (namens Pottentaote Tribunaal)
 • Jorg Lacroix
 • Udo Zaunbrecher
 • Fred Visschers
 • Eric Voncken
 • Rick Wouters

Halcomite

 • Henk Lacroix
 • Bas Souren
 • Nic Delil
 • Elmar Verpoort
 • Jarno Busman
 • Michael Last
 • Emiel Hartensveld

Jaorlikse kosten

Bouwkosten

Es SOBP probeer veer de koste veur de waegebouwers zwao laeg meuglik te hauwe en faciliteere de wegenbouwers dao who veer kenne. Jaarliks wurd de contributie vastgesteld en betalen de waegebouwers aan het begin van het bouwseizoen.

Het SOBP reigelt onger angere ein container who het afvalhout kosteloos wurd aafgeveur, dankzij ze hulp van Firma Pinkaerts oet Sjommert.

Dankzij het Pottentaote Tribunaal kriege veer jaorliks ein sjwaon donatie who door veer de vaste lasten van de optochthal bekans gedek hobbe.

Dao naeve het SOBP ein financiele reserve om de optochthal te ongehauwe tot in lengte van daag.

't ontsjtaon van het SOBP

De historie van de optochthal

Vroeger beschikten we in Beek over vele boerenschuren en bedrijfsloodsen waar buurten en vriendengroepen veelvuldig terecht konden voor het bouwen van een carnavalswagen. Door de jaren heen zijn deze boerenschuren en loodsen gaandeweg verdwenen en zijn de bouwlocaties voor een praalwagen nog zeer beperkt.

De Baeker Pottentaote zagen deze veranderingen met argusogen aan en hadden een vooruitziende blik. Onder de bezielende leiding van Vorst Pierre Smeets is er een hal gekomen waar de praalwagens gebouwd konden worden. De eerste optochthal is geplaatst op het voormalige sporterrein ‘Proosdijveld’. Deze hal, de Vorst Pierre Smeetshal zullen vele van u zich nog herinneren als de “groene booghal”.
Toen in 1992 de uitbreidingsplannen van het bedrijventerrein vorm begonnen te krijgen moest de optochthal wijken.

De Baeker Pottentaote hadden een groot dilemma aangezien de groene booghal niet verplaatst kon worden en een nieuwe hal niet zo makkelijk voorhanden was. De Pottentaote gingen echter niet bij de pakken neerzitten en onder leiding van Jean Gelissen en Balt Debeij is men van start gegaan om een nieuwe optochthal te realiseren. Deze realisatie betrof niet alleen de bouw van de optochthal, maar ook het werven van financiële middelen. Veel Beekenaren en bedrijven waren bereid om een ‘obligatie’ te kopen of droegen op een andere wijze hun steentje bij.

In 1996 is men van start gegaan met de bouw van de nieuwe optochthal op een stuk grond aan de dr. Schaepmanlaan welke met vele vrijwilligers onder leiding van Jan Delahaye is gebouwd. In 1996 werden de eerste wagens al gebouwd in de nieuwe hal die in mei 1998 officieel geopend is. Een hal waar veel vastelaosesverenigingen in Limburg jaloers op zijn!

Anno 2009 had de optochthal van de Baeker Pottentaote had te kampen met achterstallig onderhoud, het dak lekte als een zeef en de stroomvoorziening was niet optimaal. De toekomst voor de Baeker optochten kwam hiermee in het gedrang. Een paar bezorgde wagenbouwers staken de koppen bij elkaar en richten met ondersteuning van enkele vastelaovesvrienden het SOBP op.

Diverse renovatieplannen werden er onderzocht en uiteindelijk is er een kostenberaming tot stand gekomen voor het renoveren van de optochthal. Het renoveren kosten veel geld ;geld dat niet voorhanden was. Met het organiseren van activiteiten zoals het Septemberfeest, openlucht brunch, Grote clubactie, Gala van de Buut werd een basis gelegd. Bedrijven werden benaderd en door het enthousiasme en bevlogenheid van het SOBP waren veel bedrijven een steentje bij te dragen!

Os gegaeves

Postadres

P/a
Scheperstraat 15
6191VL Beek

 

Stichting informatie

Bankgegevens :
NL11 RABO 0153 4864 49

Kamer van koophandel :
14 13 24 39

 

Bezeuk adres


Doctor Schaepmanlaan 24
6191 BN Beek

LET OP : neet dageliks eemes aanwezig

Kontakt mit het SOBP