Beste potentiële optochtdeelnemer,

Dit seizoen trekt op 24 februari 2020 a.s. de optocht door de straten van Beek.

Jullie zijn van ons gewend dat we de inschrijvingen via de website doen, dit gaat echter veranderen. Hier komen we later op terug. Als eerste willen jullie op tijd in kennis stellen van een aantal zaken die op ons afkomen met betrekking tot de optocht.

We zijn in gesprek met de gemeente om de vergunning voor het organiseren van de optocht te krijgen. De gemeente geeft aan dat een aantal zaken, zoals die in het verleden gegaan zijn de komende jaren niet meer getolereerd worden en dat hier ook consequenties aan verbonden worden. Wij als carnavalsvereniging zouden het zeer jammer vinden als hierdoor de optocht voor de komende jaren in gevaar komt en vragen jullie dan ook om hier in de voorbereiding naar de carnaval en tijdens de optocht ook nadrukkelijk rekening mee te houden.

Wat betekent dit?

Het gebruik van alcoholische drank: het vele drinken al voor en tijdens de optocht kan niet meer. We hebben de afgelopen jaren veel dronken jongeren gezien en dat kan niet meer. Onderlinge controle is van belang. Dus let op elkaar en spreek groepsgenoten aan. Groepen met personen die te veel drank gebruiken lopen het risico voor verdere deelname uitgesloten te worden, maar ook deelname aan andere optochten. Immers er zijn afspraken gemaakt met alle andere carnavalsverenigingen in de gemeente Beek.

Het gebruik van drugs en andere verdovende middelen wordt zeker niet getolereerd en hierbij geldt het zelfde als bij een overmatig drankgebruik.

Het geluidniveau: er zijn groepen die zich netjes aan de geluidsgrens houden maar er zijn ook deelnemers die een keuze maken om zoveel mogelijk decibels te produceren en dan ook nog eens geen carnavalsmuziek. Hier komt met name veel commentaar over van omwonden en bezoekers van de carnavalsoptocht. Als je als optocht deelnemer achter de carnavalswagen loopt met gehoorbescherming dan moet je je toch afvragen of dit de bedoeling is. Als je als deelnemer nu gaat starten met de bouw van een wagen, hou dan rekening met het geluid. Een achterkant van de wagen met alleen maar geluidsboxen gaan wij als organisatie niet goed vinden.

Wij als carnavalsvereniging willen de optocht in stand blijven houden maar hebben jullie hierbij nodig. Laten we dan ook rekening houden met het bovenstaande zodat we ook de komende jaren van de gemeente een vergunning krijgen om een optocht te mogen organiseren.

Inschrijfavond

De inschrijving zal voor het nieuwe seizoen anders verlopen. In de gemeente Beek wordt één inschrijfavond georganiseerd waar je kunt inschrijven voor de optocht van Genhout, Spaubeek, Beek en Neerbeek. Op deze avond zal ook de burgemeester en iemand van de politie / handhaving aanwezig zijn om samen met jullie hierover in gesprek te gaan waarom deze maatregelen nodig zijn. En welke sancties er zullen zijn bij het niet naleven van de spelregels.

Ik wil jullie vragen om het bovenstaande te delen met al je groepsgenoten. Stuur de mail gerust door in je groep. Het is immers in het belang van je eigen groep dat jullie je correct gedragen, maar ook in het belang van andere optochtdeelnemers en de carnavalsverenigingen

Wie dit jaar wil deelnemen, kan zich inschrijven op dinsdag 14 januari 2020. Locatie volgt nog

Inschrijving is gratis. Denk tevens aan naam van jullie groep en e-mail adres. Niet compleet ingevulde aanmeldformulieren komen niet voor deelname in aanmerking!

Verzekeringsbewijs

Wij vragen jullie een geldige kopie met geldige datums van het verzekeringsbewijs van het trekkend voertuig mee te nemen en in te leveren.

Voor onze optocht wordt vooralsnog geen loting/selectie gemaakt.

Alle deelnemers van de afgelopen optocht hebben op het bij ons bekende emailadres hetzelfde bericht ontvangen.

We zien jullie graag terug op 14 januari 2020. Alvast fijne feestdagen.

Mit unne vruntjelikke Baeker Allewiel,
Het Optochtkommite Groate optocht Baeker Pottentaote