Met het aanvinken en ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor persoonlijke schade, verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen aan derden, ontstaan voor, na of tijdens een activiteit. Tevens geef ik met het onderteken van dit formulier toestemming aan de ́Baeker Pottentaote ́ om de persoonsgegevens van mijn kind(eren) te verwerken. Ik heb kennis van de gang van zaken waarbij de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruik door de ́Baeker Pottentaote ́ en niet aan derden zullen worden verstrekt. Foto ́s en video ́s die gemaakt worden, mogen door de ́Baeker Pottentaote ́ geplaatst worden op hun facebookpagina, op de website van de ́Baeker Pottentaote ́ en in de ́Vastelaovesgezèt ́.